Air Blade 125

Air Blade 125 – Phiên bản Đặc biệt
Đen Vàng Đồng
 
Air Blade 125 – Phiên bản Tiêu chuẩn
Đỏ Đen Xám
Xanh Đen Xám
Bạc Xanh Đen
Trắng Đỏ Đen

 

Danh mục: