Air Blade 150

 
Air Blade 150 – Phiên bản Đặc biệt
  • Xanh Xám Đen
 
Air Blade 150 – Phiên bản Tiêu chuẩn
  •   Đỏ Bạc
  •   Xanh Bạc
  •   Xám Đen Bạc
Danh mục: