AIRBLADE

Air Blade 125 – Phiên bản Đặc biệt
* Đen
Air Blade 125 – Phiên bản Tiêu chuẩn
* Đỏ Đen
* Xanh Đen
* Xám Đen
* Trắng Đen
Air Blade 150 – Phiên bản Đặc biệt
* Xanh Xám Đen
Air Blade 150 – Phiên bản Tiêu chuẩn
* Đỏ Bạc Đen
* Xanh Bạc Đen
* Xám Đen Bạc
* Đen Bạc
Danh mục: Tag: