AIRBLADE

Air Blade 125 – Phiên bản Đặc biệt
Đen Vàng Đồng
 
Air Blade 125 – Phiên bản Tiêu chuẩn
Đỏ Đen Xám
Xanh Đen Xám
Bạc Xanh Đen
Trắng Đỏ Đen
 
Air Blade 125 – Phiên bản Đặc biệt
Xanh xám đen
Đỏ Bạc
Xanh Bạc
Xám Đen Bạc
Đen Bạc
Danh mục: Tag: