BLEAD

Phiên bản Thể thao (Phanh đĩa, vành đúc)
* Đen – Đỏ – Xám
* Đen – Trắng – Bạc
* Đen – Xám
* Đen – Xanh – Xám
Phiên bản Tiêu chuẩn (Phanh cơ, vành nan hoa)
* Đen
* Đỏ – Đen
* Xanh – Đen
Phiên bản Tiêu chuẩn (Phanh đĩa, vành nan hoa)
* Đen
* Đỏ – Đen
Danh mục: Tag: