LEAD

Phiên Bản Đen Mờ
Phiên bản Cao cấp
* Vàng Nâu
* Trắng Ngà Nâu
* Trắng Nâu
* Đen Nâu
* Đỏ Nâu
* Xanh Nâu
Phiên bản Tiêu chuẩn
* Đen
* Đỏ Đen
Danh mục: Tag: