MSX

MSX 125cc

* Trắng – Đỏ
* Đỏ – Xanh
* Vàng – Đen
Danh mục: Tag: