RSX

Vành đúc phanh đĩa
* Trắng đen
* Xanh đen
* Đỏ đen
* Xanh đen
Vành nan hoa phanh cơ
* Xám đen
* Xanh đen
* Đỏ đen
* Trắng đen
Vành nan hoa phanh đĩa
* Xám đen
* Đỏ đen
Danh mục: Tag: