SH 125i/150i

SH 125i phanh ABS

 • Trắng – Đen
 • Xám – Đen
 • Đen
 • Đỏ – Đen

SH 125i phanh CBS

 • Trắng – Đen
 • Xám – Đen
 • Đen
 • Đỏ – đen

SH 150i phanh ABS

 • Trắng – Đen
 • Xám – Đen
 • Đen
 • Đỏ – Đen

SH 150i phanh CBS

 • Trắng – Đen
 • Xám – Đen
 • Đen
 • Đỏ – Đen
Danh mục: Tag: