SH 125i/150i

SH 125i phanh ABS
* Trắng – Đen
* Xám – Đen
* Đen
* Đỏ – Đen
SH 125i phanh CBS
* Trắng – Đen
* Xám – Đen
* Đen
* Đỏ – đen
SH 150i phanh ABS
* Trắng – Đen
* Xám – Đen
* Đen
* Đỏ – Đen
SH 150i phanh CBS
* Trắng – Đen
* Xám – Đen
* Đen
* Đỏ – Đen
Danh mục: Tag: