SH MODE

Phiên bản Cá tính (ABS)
* Đỏ đen
* Bạc Đen
Phiên bản Thời trang (ABS)
* Đỏ đen
* Xanh Đen
* Bạc Đen
* Trắng Nâu
* Vàng Nâu
Phiên bản Thời trang (CBS)
* Đỏ Đen
* Vàng Đen
* Xanh Đen
Danh mục: Tag: