WINNER X

Phiên bản Camo
* Xanh – Đen – Bạc
* Đỏ – Đen – Bạc
Phiên bản Đen mờ
* Đen – Vàng đồng
Phiên bản Đường đua
* Đỏ – Xanh – Trắng – Đen
Phiên bản Thể thao – Phanh ABS
* Bạc – Đen – Đỏ
Phiên bản Thể thao – Phanh thường
* Đỏ – Đen
* Đen
* Xanh – Đen
* Đen – Xanh
Danh mục: Tag: