WINNER

Phiên bản camo
Xanh – Bạc – Đen
Đỏ – Bạc – Đen
 
Phiên bản Đen mờ
Đen – Bạc – Vàng đồng
 
Phiên bản đường đua
Đỏ – Xanh – Trắng – Đen
 
Phiên bản thể thao – Phanh ABS
Bạc – Đen – Đỏ
 
Phiên bản thể thao – Phanh thường
Đen – Xanh
Đỏ – Bạc – Đen
Bạc – Đỏ – Đen
Xanh – Bạc – Đen
Đen – Cam
Danh mục: Tag: